Giải câu hỏi 2 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 49: Bài mở đầu.

Câu hỏi 2 Trang 152 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là cơ hội kinh doanh ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 10:

Cơ hội kinh doanh là điều kiện, hoàn cảnh để nhà kinh doanh thực hiện được việc thu lợi nhuận.

Ví dụ: Trận bán kết VIỆT NAM – QUATAR ở bờ hồ có những người bán là cờ giá 200000 VNĐ (đắt gấp 10 lần giá gốc) nhưng vẫn bán hết hàng, đó chính là do cơ hội kinh doanh.

(BAIVIET.COM)