Giải câu hỏi 2 Trang 15 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 2 Trang 15 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả.

Câu hỏi 2 Trang 15 SGK Công nghệ 9:

Em hãy nêu yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 15 SGK Công nghệ lớp 9:

Yêu cầu ngoại cảnh:

  • Nhiệt độ: 25 – 27c
  • Ánh sáng: đủ
  • Độ ẩm không khí: 70 – 80%. Đất luôn ẩm.
  • Đất phù sa, bazan.
  • Độ pH :5, 5 – 6, 5.

(BAIVIET.COM)