Giải câu hỏi 2 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy.

Câu hỏi 2 Trang 149 SGK Công nghệ 11:

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên tàu thủy.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11:

Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên tàu thủy:

– Khoảng cách truyền momen quay từ động cơ đến chân vịt rất lớn.

– Một động cơ có thể truyền momen cho ha, ba chân vịt.

– Một chân vịt có thể nhận momen từ nhiều động cơ.

– Cần có bộ phận phân phối hoặc hòa công suất cho phù hợp.

– Không có hệ thống phanh, nếu cần giảm tốc độ người ta đảo chiều quay của động cơ hoặc dùng hộp số có số lùi.

– Hệ thống truyền lực có hai chân vịt trở lên, chân vịt có thể giúp cho qua trình lái được nhanh hơn.

– Cần chống ăn mòn và tránh nước lọt vào khoang tàu.

– Hệ trục tàu thủy gồm nhiều đoạn, ghép nối với nhau bằng khớp nối.

– Lực đẩy do chân vịt tạo ra tác động lên vỏ tàu qua ổ chặn.

(BAIVIET.COM)