Giải câu hỏi 2 Trang 147 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 147 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản.

Câu hỏi 2 Trang 147 SGK Công nghệ 10:

Trình bày các bước trong công nghiệp chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 147 SGK Công nghệ lớp 10:

Chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt gồm các bước sau:

– Bóc vỏ quả cà phê đạt yêu cầu và được phân loại.

– Làm lên men những quả này.

– Tiến hành rửa nhớt sau đó làm khô ta thu được cà phê thóc.

– Tiến hành xát bỏ vỏ trấu ta thu được cà phê nhân.

– Đóng gói cà phê nhân để bảo quản.

(BAIVIET.COM)