Giải câu hỏi 2 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy.

Câu hỏi 2 Trang 146 SGK Công nghệ 11:

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11:

Hệ thống truyền lực trên xe máy có những đặc điểm giống như trên ô tô cụ thể có 5 đặc điểm sau:

– Động cơ, li hợp và hộp số thường bố trí trong một vỏ chung.

– Li hợp trên xe máy thường là li hợp ma sát được điều khiển bằng tay hoặc tự động dựa vào lực li tâm theo tốc độ quay của động cơ.

– Hộp số thường có ba, bốn cấp tốc độ và không có số lùi.

– Khi động cơ đặt ở giữa xe thì truyền lực đến bánh xe sau thường bằng xích .

– Khi động cơ bố trí lệch về phía đuôi xe thì momen quay từ hộp số được truyền cho bánh xe bằng trục các đăng.

(BAIVIET.COM)