Giải câu hỏi 2 Trang 145 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải câu hỏi 2 Trang 145 SGK toán Giải tích lớp 12, phần câu hỏi Ôn tập cuối năm: Toán 12 – Phần giải tích.

Đề bài câu hỏi 2 Trang 145 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Phát biểu các điều kiện cần và đủ để hàm số f(x) đơn điệu trên một khoảng.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 145 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên K,

Nếu f’(x) > 0, x ∈ K, f’(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số thì f(x) đồng biến trên K.

Nếu f’(x) < 0, x ∈ K, f’(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số f(x) nghịch biến trên K.

(BAIVIET.COM)