Giải câu hỏi 2 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô.

Câu hỏi 2 Trang 143 SGK Công nghệ 11:

Nêu nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền lực trên ô tô.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11:

– Nhiệm vụ:

+ Truyền, biến đổi mômen quay cả về chiều và trị số từ động cơ tới bánh xe chủ động.

+ Ngắt mômen khi cần thiết.

– Có 2 cách phân loại hệ thống truyền lực:

+ Phân loại theo số cầu chủ động: Có một cầu chủ động và nhiều cầu chủ động.

+ Phân loại theo phương pháp điều khiển: Điều khiển bằng tay, điều khiển bán tự động, điều khiển tự động.

(BAIVIET.COM)