Giải câu hỏi 2 Trang 134 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 134 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá.

Câu hỏi 2 Trang 134 SGK Công nghệ 10:

Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 134 SGK Công nghệ lớp 10:

Một số phương pháp bảo quản trứng:

– Nếu ta muốn bảo quản trứng từ 180 – 220 ngày, ta đưa trứng vào môi trường có nhiệt độ lạnh.

– Nếu muốn bảo quản ngắn hạn từ 20 – 30 ngày, trứng được bảo quản bằng nước vôi.

– Bảo quản bằng cách sử dụng màng silicat, parafin để phủ lên mặt trứng.

– Sử dụng khí CO2, N2, hoặc hỗn hợp 2 khí này để bảo quản.

– Sử dụng muối khô, muối ướt,… để bảo quản.

(BAIVIET.COM)