Giải câu hỏi 2 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 30: Hệ thống khởi động.

Câu hỏi 2 Trang 130 SGK Công nghệ 11:

Nêu các phương pháp khởi động động cơ.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11:

Có bốn cách thông dụng để khởi động động cơ:

– Khởi động bằng tay.

– Khởi động sử dụng động cơ điện.

– Khởi động sử dụng động cơ phụ.

– Khởi động bằng khí nén.

(BAIVIET.COM)