Giải câu hỏi 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 2: Hình chiếu vuông góc.

Câu hỏi 2 Trang 13 SGK Công nghệ 11:

So sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ của phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11:

Phương pháp chiếu góc thứ nhấtPhương pháp chiếu góc thứ ba
Vị trí vật thểNằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sát.Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng.
Vị trí các hình chiếuNằm sau mặt phẳng chiếu đối với người quan sát.Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng.

(BAIVIET.COM)