Giải câu hỏi 2 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 29: Hệ thống đánh lửa.

Câu hỏi 2 Trang 127 SGK Công nghệ 11:

Nêu cấu tạo của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11:

giai cau hoi 2 trang 127 sgk cong nghe lop 11 - loi giai

– Cấu tạo gồm các bộ phận sau: Ma-nhê-tô, biến áp đánh lửa, bugi, khóa điện, cuộn nguồn, cuộn điều khiển, điot thường, diot điều khiển, tụ điện, cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp.

– Cuộn nguồn WN là cuộn dây stato của manhètô. Cuộn điều khiên WĐK được đặt ở vị trí sao cho khi tụ CT đầy điện thì cuộn WĐK cùng có điện áp dương cực đại.

– Bộ chia điện có cấu tạo gồm hai điôt thường để nắn dòng điện xoay chiều, một tụ điện và một điôt điều khiến. Đặc điểm của điôt điều khiến là chỉ mở khi được phân cực thuận và có điện áp dương đặt vào cực điểu khiên.

(BAIVIET.COM)