Giải câu hỏi 2 Trang 126 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 126 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống.

Câu hỏi 2 Trang 126 SGK Công nghệ 10:

Hãy cho biết một số phương pháp bảo quản các loại hạt giống.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 126 SGK Công nghệ lớp 10:

Một số phương pháp bảo quản các loại hạt giống:

– Bảo quản trong điều kiện độ ẩm và nhiệt đô bình thường với những yêu cầu bảo quản dưới 1 năm.

– Bảo quản trong nhiệt độ 0 độ, độ ẩm 35% – 40% với yêu cầu bào quản dưới 20 năm.

– Bảo quản trong nhiệt độ -10 độ, độ ẩm từ 35% -40% với yêu cầu bảo quản trên 20 năm.

(BAIVIET.COM)