Giải câu hỏi 2 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen.

Câu hỏi 2 Trang 125 SGK Công nghệ 11:

Tại sao nhiên liệu phun vào xilanh lại phải có áp suất cao?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11:

Nhiên liệu được phun vào xilanh có áp suất cao để nhiên liệu cháy sẽ kích nổ, giãn nở không khí trong xilanh làm đầy pittong. Động cơ sẽ nén khí với nhiên liệu ở áp suất cao để kích nổ đối với động cơ không dung bugi để đánh lửa.

(BAIVIET.COM)