Giải câu hỏi 2 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi ôn tập Bài 39: Ôn tập chương 2.

Câu hỏi 2 Trang 117 SGK Công nghệ 10:

Người ta căn cứ vào những chỉ tiêu nào để chọn giống vật nuôi ? Trình bày các phương pháp chọn giống.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10:

– Những chỉ tiêu để chọn giống vật nuôi:

+ Chỉ tiêu về ngoại hình.

+ Chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng và phát dục.

+ Chỉ tiêu về sức sản xuất.

– Một số phương pháp chọn giống:

+ Chọn lọc hàng loạt.

+ Chọn lọc cá thể.

+ Chọn lọc tự nhiên.

+ Chọn lọc nhân tạo.

+ Chọn lọc theo nhóm.

BAIVIET.COM