Giải câu hỏi 2 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 25: Hệ thống bôi trơn.

Câu hỏi 2 Trang 115 SGK Công nghệ 11:

Trình bày đường đi của dầu trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức ở trường hợp làm việc bình thường.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11:

– Dầu từ cacte đầu qua bầu lọc và van đến đường dầu chính rồi theo các đường đến bôi trơn các bề mặt ma sát của động cơ sau đó trở về cacte.

– Nếu áp suất dầu trên đường quá cao, van sẽ mở để một phần dầu chảy ngược về trước bơm.

– Nếu nhiệt độ dầu quá cao, van sẽ đóng lại để dầu đi qua két làm mát trước khi được chảy vào đường dầu chính.

(BAIVIET.COM)