Giải câu hỏi 2 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 24: Cơ cấu phân phối khí.

Câu hỏi 2 Trang 113 SGK Công nghệ 11:

So sánh cấu tạo của cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ cấu phân phối khí xupap treo.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11:

– Xupap treo: Mỗi xupap được dẫn động bởi một cam, con đội, đũa đẩy và cò mổ riêng. Trục cam đặt trong thân máy, được dẫn động từ trục khuỷu thông qua cặp bánh răng phân phối. Nếu trục cam đặt trên thân máy, thường sử dụng xích cam làm chi tiết dẫn động trung gian.

– Xupap đặt: Có cấu tạo đơn giản. Con đội trực tiếp dẫn động xupap mà không cần các chi tiết dẫn động trung gian (đũa đẩy, cò mổ).

(BAIVIET.COM)