Giải câu hỏi 2 Trang 11 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 11 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng.

Câu hỏi 2 Trang 11 SGK Công nghệ 10:

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 11 SGK Công nghệ lớp 10:

– Thí nghiệm so sánh giống để kiểm tra xem giống mới có được chọn để khảo nghiệm giống trên toàn quốc hay không (được thực hiện bởi Trung tâm Khảo nghiệm giống Quốc gia).

– Giống được chọn là giống vượt trội hơn so với giống đại trà về các tiêu chí sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi.

(BAIVIET.COM)