Giải câu hỏi 2 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 22: Thân máy và nắp máy.

Câu hỏi 2 Trang 106 SGK Công nghệ 11:

Em có nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11:

– Thân xi lanh của động cơ làm mát bằng nước có cấu tạo khoang chứa nước làm mát, khoang này còn gọi đươc áo nước.

– Thân xi lanh của động cơ làm mát bằng không khí có các cánh tản nhiệt.

(BAIVIET.COM)