Giải câu hỏi 2 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi.

Câu hỏi 2 Trang 104 SGK Công nghệ 10:

Môi trường có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển bệnh ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10:

Môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của mầm bệnh. Nếu môi trường cung cấp nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng phù hợp với sự phát triển của mầm bệnh thì mầm bệnh sẽ phát triển rất nhanh, môi trường không phù hợp, chứa những chất độc sẽ làm vật nuôi yếu đi, giảm sức đề kháng làm cho mầm bệnh dễ dàng xâm nhập.

BAIVIET.COM