Giải câu hỏi 2 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản.

Câu hỏi 2 Trang 102 SGK Công nghệ 10:

Vì sao phải xử lí chất thải chăn nuôi ? Xử lí chất thải bằng công nghiệp bioga có lợi ích gì ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 10:

– Xử lí chất thải chăn nuôi để loại bỏ những tác hại do chất thải gây ra (trong phân, nước tiểu có rất nhiều vi khuẩn, gây hại cho con người, gây ô nhiễm môi trường, cũng là nguyên nhân gây bệnh dịch cho vật nuôi).

– Xử lí chất thải bằng bioga có ưu điểm là có thể tận dụng chất thải làm nhiên liệu thay vì bỏ đi như vậy vừa loại bỏ đi những tác hại của chất thải mà lại được lợi về kinh tế.

(BAIVIET.COM)