Giải câu hỏi 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 2 Trang 10 SGK Công nghệ 11:

Có các khổ giấy chính nào dùng cho bản vẽ kĩ thuật?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11:

Có 5 khổ giấy chính được dùng trong vẽ kĩ thuật: A0, A1, A2, A3, A4. Cụ thể dưới bảng sau:

Kí hiệuA0A1A2A3A4
Kích thước (mm)1189 X 841841 X 594594 X 420420 X 297297 X 210

(BAIVIET.COM)