Giải câu hỏi 19 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 19 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 19 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen.

Lời giải câu hỏi 19 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen (còn gọi là hệ thống nhiên liệu): Cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh phù hợp với yêu cầu các chế độ làm việc của động cơ.

(BAIVIET.COM)