Giải câu hỏi 19 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 19 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 19 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những giải pháp gì?

Lời giải câu hỏi 19 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

Biện pháp:

– Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất.

– Xử lí chất thải trong sản xuất cơ khí trước khi đưa vào môi trường

– Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

(BAIVIET.COM)