Giải câu hỏi 18 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 18 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 18 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Trình bày cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí.

Lời giải câu hỏi 18 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

– Cấu tạo của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí gồm:

+ Thùng xăng để chứa xăng.

+ Bầu lọc xăng để lọc sạch cặn bẩn lẫn trong xăng.

+ Bơm xăng làm nhiệm vụ hút xăng từ thùng chứa đưa tới bộ chế hòa khí.

+ Bộ chế hòa khí làm nhiệm vụ hòa trộn xăng với không khí tạo thành hòa khí có tỉ lệ phù hợp với các chế độ làm việc của động cơ.

+ Bầu lọc khí để lọc sạch bụi bẩn lẫn trong không khí.

– Nguyên lí làm việc: Khi động cơ làm việc, xăng được bơm từ thùng xăng qua bộ chế hoà khí. Ở kì nạp, không khí được hút qua bầu lọc rồi đi vào bộ chế hoà khí, hoà trộn với xăng tạo thành hoà khí đi vào xilanh động cơ.

(BAIVIET.COM)