Giải câu hỏi 18 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 18 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 18 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Hãy nêu các ví dụ về ô nhiễm môi trường do sản xuất cơ khí gây ra.

Lời giải câu hỏi 18 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

Ví dụ:

– Dầu mỡ và các chất bôi trơn, làm nguội, phế thải trong quá trình cắt gọt không qua xử lí, đưa trực tiếp vào môi trường sẽ gây ra ô nhiễm đất đai và nguồn nước.

– Sử dụng nước sông, hồ để làm nguội các sản phẩm cơ khí sẽ làm chết các sinh vật sống trong nước.

– Khí thải do sản xuất cơ khí gây ô nhiễm không khí.

(BAIVIET.COM)