Giải câu hỏi 17 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 17 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 17 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng.

Lời giải câu hỏi 17 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng có nhiệm vụ cung cấp hòa khí sạch với lượng và tỉ lệ phù hợp với các chế độ làm việc của động cơ vào xilanh động cơ.

(BAIVIET.COM)