Giải câu hỏi 17 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 17 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 17 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Máy tự động và dây chuyền tự động đem lại lợi ích gì cho con người?

Lời giải câu hỏi 17 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

Máy tự động và dây chuyền tự động đem lại lợi ích sau:

– Thay thế con người trong sản suất.

– Thao tác kĩ thuật chính xác.

– Năng suất lao động cao.

– Hạ giá thành sản phẩm.

(BAIVIET.COM)