Giải câu hỏi 16 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 16 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 16 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Dây chuyền tự động là gì?

Lời giải câu hỏi 16 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

Dây chuyền tự động là tổ hợp của các máy và các thiết bị tự động được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác nhau nhằm hoàn thành một sản phẩm nào đó.

(BAIVIET.COM)