Giải câu hỏi 15 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 15 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 15 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống làm mát bằng nước.

Lời giải câu hỏi 15 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Các bộ phận chính của hệ thống làm mát bằng nước gồm 12 bộ phận:

– Thân máy.

– Nắp máy.

– Đường mang nước nóng ra khỏi động cơ.

– Van hằng nhiệt.

– Két nước.

– Giàn ống của két nước.

– Quạt gió.

– Ống nước nối tắt về bơm.

– Puli và đai truyền.

– Bơm nước.

– Két làm mát dầu

– Ống phân phối nước lạnh.

(BAIVIET.COM)