Giải câu hỏi 15 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 15 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 15 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Rôbốt là gì? Hãy nêu ví dụ về việc sử dụng rôbốt trong sản xuất cơ khí.

Lời giải câu hỏi 15 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

Rôbốt là thiết bị tự động đa chức năng hoạt động theo chương trình nhằm hoạt động tự động hóa trong các quá trình sản xuất.

Ví dụ: Rôbốt thay thế cho con người làm việc ở những môi trường nguy hiếm và độc hại như thám hiểm Mặt Trăng, thám hiểm đáy biển, làm việc ở các hầm lò thiếu dưỡng khí và có nhiều khí độc,…

(BAIVIET.COM)