Giải câu hỏi 14 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 14 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 14 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát.

Lời giải câu hỏi 14 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nhiệm vụ của hệ thống làm mát là giữ cho nhiệt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép.

(BAIVIET.COM)