Giải câu hỏi 14 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 14 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 14 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Máy tự động là gì? Có mấy loại máy tự động?

Lời giải câu hỏi 14 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

Máy tự động là máy hoàn thành được một nhiệm vụ nào đó theo chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người.

Phân loại máy tự động gồm 2 loại:

– Máy tự động cứng.

– Máy tự động mềm

(BAIVIET.COM)