Giải câu hỏi 14 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 14 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi ôn tập Bài 39: Ôn tập chương 2.

Câu hỏi 14 Trang 117 SGK Công nghệ 10:

Trình bày mục đích và cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh.

Lời giải câu hỏi 14 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10:

– Mục đích: Sử dụng các phân tử ADN mang đoạn gen cần thiết để sử dụng vào những mục đích đã định như sản xuất vắc xin, thuốc kháng sinh,…

– Cơ sở khoa học: Cấy ADN tái tổ hợp vào tế bào vi khuẩn có đặc tính phát triển nhanh. Sự nhân lên của tế bào vi khuẩn cũng kéo theo sự nhân lên của những ADN tái tổ hợp. Nhờ vậy ta sẽ thu được rất nhiều phân tử ADN mang đoạn gen cần thiết.

(BAIVIET.COM)