Giải câu hỏi 13 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 13 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 13 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Tiện gia công được những loại bề mặt nào?

Lời giải câu hỏi 13 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

Tiện gia công được các mặt tròn xoay ngoài và trong, các mặt đầu, các mặt côn ngoài và trong, các mặt tròn xoay định hình, các loại ren ngoài và ren trong.

(BAIVIET.COM)