Giải câu hỏi 12 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 12 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 12 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

Lời giải câu hỏi 12 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn cưỡng bức bao gồm: Cácte dầu, lưới lọc dầu, bơm dầu, ban an toàn bơm dầu, bầu lọc dầu, van khống chế lượng dầu qua két, két làm mát dầu, đồng hồ áp suất dầu, đường dầu chính, đường dầu đến bôi trơn trục khuỷu, đường dầu đến bôi trơn các bộ phận khác.

(BAIVIET.COM)