Giải câu hỏi 12 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 12 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 12 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Trình bày các chuyển động khi tiện.

Lời giải câu hỏi 12 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

a) Chuyển động cắt:

– Phôi quay tròn.

– Dao chuyển động tịnh tiến.

b) Chuyển động tịnh  tiến dao

– Chuyển động tịnh tiến dao ngang thức hiện nhờ bàn dao ngang 6 để cắt đứt phôi hoặc gia công mặt đầu.

– Chuyển động tịnh tiến dao dọc được thực hiện nhờ bàn dao dọc trên 4 hoặc bàn xe dao 7 để gia công theo chiều dài chi tiết.

– Chuyển động tịnh tiến dao phối hợp: Phối hợp hai chuyển động tiến doa ngang và tiến dao dọc tạo thành chuyển động tiến dao chéo.

(BAIVIET.COM)