Giải câu hỏi 12 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 12 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi ôn tập Bài 39: Ôn tập chương 2.

Câu hỏi 12 Trang 117 SGK Công nghệ 10:

Trình bày các điều kiện phát sinh và phát triển bệnh ở vật nuôi.

Lời giải câu hỏi 12 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10:

Điều kiện phát sinh và phát triển bệnh ở vật nuôi gồm 2 yếu tố:

– Điều kiện môi trường và điều kiện sống:

+ Yếu tố tự nhiên: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng không thích hợp cho vật nuôi và thuận lợi cho sự phát triển của mầm bệnh.

+ Chế độ dinh dưỡng: Thiếu dinh dưỡng, thức ăn có độc hoặc bị hỏng.

+ Quản lí, chăm sóc: Bị độc vật cắn, chấn thương do các tác động vật lý.

– Điều kiện chính bản thân vật nuôi: Vật nuôi có sức đề kháng tự nhiên không mạnh.

(BAIVIET.COM)