Giải câu hỏi 11 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 11 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi ôn tập Bài 21: Ôn tập Chương 1.

Câu hỏi 11 Trang 64 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng ? Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng ?

Lời giải câu hỏi 11 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10:

– Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là việc sử dụng đồng thời các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm so với sử dụng riêng lẻ.

– Những biện pháp chủ yếu của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng:

+ Sử dụng kĩ thuật: Phối hợp các biện pháp cày bừa, tiêu hủy tàn dư cây trồng, tưới tiêu, bón phân hợp lí.

+ Sử dụng thiên địch: Sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng để làm giảm thiệt hại.

+ Sử dụng cây có khả năng chống chịu sâu bệnh.

+ Sử dụng thuốc hóa học để diệt sâu bệnh.

+ Sử dụng những loại bẫy cơ giới, vật lí như bẫy ánh sáng, mùi vị, bắt sâu bằng tay, bằng vợt,…

+ Hạn chế dịch hại phát triển ở mức độ nhất định.

(BAIVIET.COM)