Giải câu hỏi 11 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 11 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 11 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nêu nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn

Lời giải câu hỏi 11 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn: Đưa dầu bôi trơn đến các bề mặt ma sát của các chi tiết để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của đông cơ và tăng tuổi thọ các chi tiết.

(BAIVIET.COM)