Giải câu hỏi 11 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 11 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 11 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Hãy trình bày các mặt và các góc của dao tiện cắt đứt.

Lời giải câu hỏi 11 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

– Có 3 mặt chính:

+ Mặt trước: Mặt tiếp xúc với phoi.

+ Mặt sau: Mặt đối diện với bề mặt đang gia công của phôi.

+ Mặt đáy: Mặt phẳng tì của dao trên đài gá dao.

– Các góc của dao tiện:

– Góc trước y: là góc tạo bởi mặt trước của dao với mặt phắng song song với mặt phẳng đáy. Góc y càng lớn thì phoi thoát càng dễ.

– Góc sau α: là góc hợp bởi mặt sau với tiếp tuyến của phôi đi qua mũi dao. Góc α càng lớn, ma sát giữa phôi với mặt sau càng giảm

– Góc sắc β: là góc hợp bởi mặt trước và mặt sau của dao. Góc sắc β càng nhỏ, dao càng sắc nhưng dao yếu và chóng mòn.

(BAIVIET.COM)