Giải câu hỏi 11 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 11 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi ôn tập Bài 39: Ôn tập chương 2.

Câu hỏi 11 Trang 117 SGK Công nghệ 10:

Hãy nêu những yêu cầu kĩ thuật của ao nuôi cá. Mục đích của các công việc trong quy trình chuẩn bị ao nuôi cá.

Lời giải câu hỏi 11 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10:

– Yêu cầu kĩ thuật của ao nuôi cá: Diện tích ao càng lớn càng tốt, độ sâu từ 1.8 – 2 m, đáy ao bằng phẳng, có bùn dày từ 20 – 30 cm. Phải thuận tiện để bổ sung, tháo nước, nước phải phù hợp cho cá sống và phát triển.

– Mục đích của các công việc trong quy trình chuẩn bị ao cá:

+ Tu bổ ao: Chống rò rỉ nước.

+ Diệt tạp, khử chua: Làm cho bùn đáy xốp, thoáng khí, diệt vi khuẩn, kí sinh trùng gây bệnh, tiêu diệt địch hại, cá tạp.

+ Bón phân gây màu nước: Tạo thức ăn cho cá, và những sinh vật làm thức ăn cho cá.

+ Lấy nước vào ao 2 lần: Đề phân chuồng, phân xanh phân hủy nhanh.

+ Kiểm tra nước và thả cá: Kiểm tra lại lần cuối trước khi thả cá vào để nuôi.

(BAIVIET.COM)