Giải câu hỏi 10 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 10 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 10 Trang 72 SGK Công nghệ 11:

Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?

Lời giải câu hỏi 10 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11:

Bản vẽ chi tiết được lập thông qua 4 bước:

+ Bố trí các hình biểu diễn và khung tên.

+ Vẽ mờ.

+ Tô đậm.

+ Ghi phần chữ.

(BAIVIET.COM)