Giải câu hỏi 10 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 10 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 10 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Trình bày các chi tiết chính của cơ cấu phân phối khí xupap treo.

Lời giải câu hỏi 10 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Các chi tiết chính của cơ cấu phân phối khí xupap treo: Trục cam và cam, con đội, lò xo xupap, xupap, nắp máy, trục khuỷu, đũa đẩy, trục cò mổ, cò mổ, bánh răng phân phối.

(BAIVIET.COM)