Giải câu hỏi 10 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 10 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 10 Trang 163 SGK Công nghệ 11:

Trình bày quá trình hình thành phoi.

Lời giải câu hỏi 10 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11:

Quá trình hình thành phoi: Dưới tác dụng của lực (do máy tạo ra) dao tiến vào phôi làm cho lớp kim loại phía trước dao bị dịch chuyển theo các mặt trượt tao ra phoi.

(BAIVIET.COM)