Giải câu hỏi 10 Trang 145 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải câu hỏi 10 Trang 145 SGK toán Giải tích lớp 12, phần câu hỏi Ôn tập cuối năm: Toán 12 – Phần giải tích.

Đề bài câu hỏi 10 Trang 145 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Nhắc lại các định nghĩa số phức, số phức liên hợp, môđun của số phức. Biểu diễn hình học của số phức.

Lời giải câu hỏi 10 Trang 145 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Giai cau hoi 10 Trang 145 SGK Toan Giai tich lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)