Giải câu hỏi 1 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong.

Câu hỏi 1 Trang 96 SGK Công nghệ 11:

Trình bày khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11:

– Loại động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt, quá trình biến đổi nhiệt năng thành công cơ học diễn ra ngay trong xi lanh của động cơ gọi là động cơ đốt trong.

– Động cơ đốt trong thường được phân loại theo hai dấu hiệu:

+ Theo nhiên liệu.

+ Theo số hành trình của pittong trong một chu trình làm việc.

(BAIVIET.COM)