Giải câu hỏi 1 (Trang 96, 97 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 96, 97 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) trang 96 – 97 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 1. Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa.

(Hồ Chí Minh)

b) Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.

(Hoài Thanh)

c) Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần, và những thức quý của đất nước mình thay dần bằng thức bóng bẩy hào nháng và thô kệch bắt chước người ngoài […]

(Theo Thạch Lam)

Trả lời:

a) Cụm C – V: Khí hậu nước ta quanh (làm chủ ngữ trong câu).

Cụm C – V: “Ta quanh năm trồng trọt thu hoạch bốn mùa” là bổ ngữ cho cụm động từ.

b) Cụm C – V: “các thi sĩ ca tụng cảnh núi non” (làm phụ ngữ).

Cụm C – V: “người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh” (làm phụ ngữ).

c) Cụm C – V “những tục lệ tốt đẹp ấy…người ngoài” (làm phụ ngữ).

(BAIVIET.COM)