Giải câu hỏi 1 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí.

Câu hỏi 1 Trang 91 SGK Công nghệ 11:

Máy tự động là gì? Có mấy loại máy tự động

Lời giải câu hỏi 1 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11:

– Máy hoàn thành được một nhiệm vụ nào đó theo chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người gọi là máy tự động.

– Máy tự động phân làm 2 loại: Máy tự động cứng và máy tự động mềm

(BAIVIET.COM)