Giải câu hỏi 1 (Trang 90 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 1 (Trang 90 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (Phần tiếng việt) trang 90 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 1: Tìm các từ ngữ chỉ người có quan hệ ruột thịt, thân thích được dùng ở địa phương em có nghĩa tương đương với các từ ngữ toàn dân dưới đây:

STTTừ ngữ toàn dânTừ ngữ được dùng ở địa phương em
1cha
2mẹ
3ông nội
4bà nội
5ông ngoại
6bà ngoại
7bác (anh trai của cha)
8bác (vợ anh trai của cha)
9chú (em trai của cha)
10thím (vợ em trai của cha)
11bác (chị gái của cha)
12bác (chồng chị gái của cha)
13cô (em gái của cha)
14chú (chồng em gái của cha)
15bác (anh trai của mẹ)
16bác (vợ anh trai của mẹ)
17cậu (em trai của mẹ)
18mợ (vợ em trai của mẹ)
19bác (chị gái của mẹ)
20bác (chồng chị gái của mẹ)
21dì (em gái của mẹ)
22chú (chồng em gái của mẹ)
23anh trai
24chị dâu (vợ của anh trai)
25em trai
26em dâu (vợ của em trai)
27chị gái
28anh rể (chồng của chị gái)
29em gái
30em rể (chồng của em gái)
31con
32con dâu (vợ của con trai)
33con rể (chồng của con gái)
34cháu (con của con)

Trả lời:

STTTừ ngữ toàn dânTừ ngữ được dùng ở địa phương em
1chabố, cha, ba
2mẹmẹ, má
3ông nộiông nội
4bà nộibà nội
5ông ngoạiông ngoại, ông vãi
6bà ngoạibà ngoại, bà vãi
7bác (anh trai của cha)bác trai
8bác (vợ anh trai của cha)bác gái
9chú (em trai của cha)chú
10thím (vợ em trai của cha)thím
11bác (chị gái của cha)bác
12bác (chồng chị gái của cha)bác
13cô (em gái của cha)
14chú (chồng em gái của cha)chú
15bác (anh trai của mẹ)bác
16bác (vợ anh trai của mẹ)bác
17cậu (em trai của mẹ)cậu
18mợ (vợ em trai của mẹ)mợ
19bác (chị gái của mẹ)bác
20bác (chồng chị gái của mẹ)bác
21dì (em gái của mẹ)
22chú (chồng em gái của mẹ)chú
23anh traianh trai
24chị dâu (vợ của anh trai)chị dâu
25em traiem trai
26em dâu (vợ của em trai)em dâu
27chị gáichị gái
28anh rể (chồng của chị gái)anh rể
29em gáiem gái
30em rể (chồng của em gái)em rể
31concon
32con dâu (vợ của con trai)con dâu
33con rể (chồng của con gái)con rể
34cháu (con của con)cháu, em.

(BAIVIET.COM)