Giải câu hỏi 1 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại.

Câu hỏi 1 Trang 85 SGK Công nghệ 11:

Hãy trình bày bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11:

Bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt là lấy đi một phần kim loại của phôi dưới dạng phoi nhờ các dụng cụ cắt cuối cùng thu được chi tiết có hình dạng và kích thước theo yêu cầu.

(BAIVIET.COM)